• warning: call_user_func_array() [function.call-user-func-array]: First argument is expected to be a valid callback, 'acquia_marina_username' was given in /home/www/romania.dk/includes/theme.inc on line 617.
  • warning: call_user_func_array() [function.call-user-func-array]: First argument is expected to be a valid callback, 'acquia_marina_username' was given in /home/www/romania.dk/includes/theme.inc on line 617.

Consulat itinerant la Sønderborg, 19-20 octombrie 2012

în perioada 19-20 octombrie 2012, consulul ambasadei României din Danemarca se va deplasa la Sønderborg pentru a oferi celor interesaţi următoarele servicii consulare:

- autentificări procuri - procura generală, procura judiciară, procura specială pentru succesiuni, procura specială pentru obţinerea cărţii de identitate, procura specială pentru obţinerea unui nou permis de conducere, procura pentru pensie, procura specială pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar, procura pentru procurare de acte de studii şi acte de stare civilă, procura de administrare, procura de vânzare, procura specială de vânzare autoturism, procura specială de vânzare acţiuni, procura generală pentru cumpărarea unui imobil, procura generală pentru societate comercială, etc;
- autentificări declaraţii - declaraţie privind acordul părintelui pentru ieşirea din ţară a minorului, declaraţie părinte pentru eliberarea unui paşaport personal minorului, declaraţie pe propria răspundere, declaraţie de revocare a unei procuri, etc;
- legalizări copii acte de stare civilă şi acte de identitate;
- înscrieri de acte de stare civilă - înscrierea certificatelor de naştere, căsătorie şi deces emise de autorităţile daneze în registrele de acte de stare civilă româneşti şi implicit obţinerea certificatelor de stare civilă româneşti;
- traduceri legalizate în limba română a certificatelor de naştere, căsătorie şi deces emise de autorităţile daneze, certificate de tip internaţional (având rubrici atât în daneză cât şi în engleză);
- alte traduceri legalizate cu condiţia ca textul original să fie înaintat cu ceva timp înainte ambasadei;
- cerere pentru clarificarea statutului juridic în raport cu statul român;
- autentificări declaraţii pentru dosarele de cetăţenie;
- cerere pentru obţinerea certificatului de naştere din ţară;
- cerere pentru obţinerea certificatului de căsătorie din ţară;
- cerere pentru obţinerea certificatului de deces din ţară;
- adeverinţe pentru aprobarea cererii de renunţare la cetăţenia română prin Ordinul Ministrului Justiţiei sau al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru cetăţenie;
- încheieri de autentificări, încheieri de dată certă, încheieri de certificare, încheieri de certificare de fotografie.

Consulatul itinerant va fi găzduit de Consulatul onorific al României la Sønderborg, aflat la sediul companiei Eegholm A/S, Grundtvigs Allé 165-169, 6400 Sønderborg, iar programul de lucru va fi următorul:
- 19 octombrie 2012, vineri, interval orar 15.00-19.00

- 20 octombrie 2012, sâmbătă, interval orar 10.00-16.00
Programul de lucru poate fi adaptat în funcție de programările făcute în prealabil.

Precizări importante:
Pentru a fi în măsură să oferim servicii consulare de calitate şi să reducem la minimum perioada de aşteptare, îi rugăm pe cei interesaţi să contacteze în prealabil secţia consulară a ambasadei României la Copenhaga (telefonic la numarul 39464719 sau pe e-mail: consul@embassyofromania.dk) în vederea:
~ stabilirii zilei şi orei la care doresc să se prezinte la sediul consulatului itinerant;
~ indicării serviciilor consulare solicitate;
~ trecerii în revistă a documentelor necesare;
~ lămuririi eventualelor întrebări adiţionale cu privire la serviciile consulare solicitate.

Plata serviciilor consulare se va face în numerar, în coroane daneze (DKK).